O nas

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko” jest samodzielnym biurem inżynierskim specjalizującym się w projektowaniu obiektów gospodarki wodnej, ściekowej i odpadowej oraz w wykonywaniu wszelkich opracowań studialnych związanych z zagadnieniami ochrony środowiska.

Biuro zostało założone w 1990 roku przez mgr inż. Teresę Szendoł, która jest właścicielem i głównym projektantem biura. Działamy w oparciu o doświadczenie inżynierów z wieloletnią praktyką oraz młoda kadrę inżynierską. Wszelkie opracowania wykonywane i edytowane są na nowoczesnym sprzęcie komputerowym zgodnie ze światowymi standardami.

Projektujemy

 • Systemy ujęcia, uzdatniania i retencjonowania wody
 • Sieci wodociągowe i kanalizacyjne
 • Oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych i deszczowych
 • Obiegi zamkniete dla wód przemysłowych
 • SKŁADOWISKA ODPADÓW - SYSTEMY BUDOWY i REKULTYWACJI
 • INSTALACJE OBRÓBKI ODPADÓW
 • INSTALACJE ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Wykonujemy

 • SZEROKI ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z OPRACOWYWANIEM I WDRAŻANIEM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG NORMY ISO 14001
 • RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII TJ:
  • ZINTEGROWANE
  • GAZÓW I PYŁÓW
  • ŚCIEKÓW
  • WYTWARZANIE ODPADÓW
  • EMITOWANIE HAŁASU
  • EMITOWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
 • WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA POBÓR WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
 • INWENTARYZACJE I EKSPERTYZY DLA SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH
 • DORADZTWO, KONSULTING
 • PROWADZENIE ROZRUCHÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INSTRUKCJE OBSŁUGI, SZKOLENIE PERSONELU OCZYSZCZALNI I STACJI UZDATNIANIA WODY
 • OPRACOWANIA DLA UZYSKANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY PHARE, ISPA i SAPARD W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM